ישראל שלנו

צה”ל הסיר את ההנחיות המיוחדות לעורף

פיקוד העורף הסיר הלילה (בין ראשון לשני) את ההנחיות המיוחדות. לא יוטלו מגבלות פעילויות חינוכיות במרבית אזורי הארץ, וניתן יהיה לקיים התקהלויות ללא הגבלות. מקומות העבודה יפעלו כרגיל גם הם ללא הגבלות. אלו ההנחיות המלאות

ברחבי הארץ, מלבד עוטף עזה וקו העימות

  • התקהלויות ושירותים: ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות. באשקלון ובנתיבות עד 15 אלף איש.
  • מקומות עבודה: פועלים ללא הגבלות.
  • פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות ללא הגבלות.

אזור עוטף עזה

  • התקהלויות ושירותים: בשטח פתוח – עד 100 איש. במבנה – עד 300 איש. החופים סגורים.
  • מקומות עבודה: ניתן לפעול במבנה או במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות.
  • פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוכן תקני בזמן התגוננות.

קו העימות

  • התקהלויות ושירותים: בשטח פתוח – עד 30 איש. במבנה – עד 300 איש. החופים סגורים.
  • מקומות עבודה: ניתן לפעול במבנה או במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות.
  • פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוכן תקני בזמן התגוננות בפוף להנחיות פיקוד צפון.

This post was originally published on this site

כתיבת תגובה