ישראל שלנו

עובדים במילואים

image

בימים קשים אלה, עובדים רבים נקראים לשירות מילואים ומעסיקים רבים נותרים עם שאלות רבות בעניין העסקתם.

הכלל הבסיסי הוא: אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים. כלומר, מעסיק אינו יכול לפטר עובד אשר מבצע שירות מילואים, ואף אינו יכול לפטר עובד אשר קיבל צו קריאה למילואים אך טרם יצא למילואים בפועל. כמו כן, אסור לפטר עובד בשל אורך תקופת המילואים או בשל תדירות המילואים (לדוגמא, עובד אשר נקרא למילואים פעמים רבות בשנה).

באם שירות המילואים עולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד גם במשך 30 הימים שלאחר סיום שירות המילואים (אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון, לאחר שהמעסיק הוכיח כי הפיטורים אינם בגין שירות המילואים).

עובדים אשר נקראו למילואים, מקבלים שכר רגיל מהמעסיק כאילו עבדו בפועל. המעסיק אמור לקבל החזר על שכר זה מהמוסד לביטוח לאומי, לאחר תום תקופת שירות המילואים. כלומר, המעסיק משלם את השכר באופן רגיל, וההחזר שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי, מתקבל הרבה אחרי זה – דבר אשר עלול ליצור קשיי תזרים למעסיק, במיוחד בימים לא שגרתיים אלה.

אולם, בהתאם לאישור מאת המוסד לביטוח לאומי שניתן ביחס למלחמת חרבות ברזל ביום 18/10/23, מעסיק רשאי לבקש החזרים עבור עובדים שנקראו למילואים – ואלה ישולמו לו באופן מיידי, כלומר, אין צורך לחכות לסוף שירות המילואים של העובד (בתנאי שהחזר הכספי הוא בגין שכר אשר שולם בפועל לעובד שנמצא במילואים). הקלה זו עשויה להיות משמעותית מאוד למעסיקים רבים.

על המעסיק לדעת, כי עובדות ועובדים אשר עובדים משרה מלאה, יש להם ילד מתחת לגיל 13, ובני זוגם יצאו למילואים, זכאים להיעדר שעה אחת ביום בתקופת המילואים של בני זוגם, אם שירות המילואים של בני הזוג נמשך לפחות 5 ימים רצופים.

d&b – לדעת להחליט

This post was originally published on this site

כתיבת תגובה