ישראל שלנו

בית המשפט המחוזי פסל תוצאות בחירות דיגיטליות באגודה שיתופית

בהחלטה תקדימית שניתנה לפני כשבועיים, הורה בית המשפט המחוזי על פסילת תוצאות הבחירות לוועד באגודה שיתופית. הפסילה נשענה על מספר אדנים ובכללם קביעת בית המשפט המחוזי, כי עריכת הבחירות תוך שימוש בטכניקות דיגיטליות נעדרת אחיזה בדין. עוד נקבע, כי עלה בידי המערערת להצביע על פגיעה בטוהר הבחירות ובכלל זה ששמה הוכנס לפנקס הבוחרים רק ביום הבחירות עצמו.

המערערת היתה מועמדת לאישור כחברה במושב עובדים המהווה אגודה שיתופית והמצוי בשפלת יהודה. בחודש 02/23. לקראת קיומן של בחירות לאגודה השיתופית, פנתה המערערת בתלונה לרשמת האגודות השיתופיות ביחס לאופן עריכת הבחירות. הטרוניה העיקרית היתה ביחס למתכונת “המשולבת” של הבחירות, כלומר, מתן אפשרות לחברי האגודה הבוחרים להצביע בין בהגעה פיזית לקלפי ובין באופן דיגיטלי. לגרסתה, מתכונת זו מאפשרת לתומכי הוועד המכהן שאינם גרים ביישוב שנים, להצביע בבחירות.

ביום 12.3.23 ניתנה החלטת הרשמת המאשרת את קיום הבחירות במתכונת משולבת לאור הנחיה קודמת שלה בעניין (הנחיה מספר 01-21 אשר נועדה לאפשר כינוס אסיפות כלליות והצבעות באגודות שיתופיות באמצעים דיגיטליים), וקביעתה, כי הצבעה בדרך זו אפשרית במידה ותקנון האגודה אינו סותר זאת. הבחירות התקיימו 4 ימים לאחר מכן, ביום 16.3.23. גם בקשת המערערת לביטול הבחירות נדחתה על ידי רשמת האגודות השיתופיות ביום 30.4.23.

המערערת הגישה ערעור מנהלי על שתי החלטות הרשמת, במסגרתו טענה כנגד ההצבעה במתכונת המשולבת, כנגד העובדה שההצבעה לבחירות נערכה ארבעה ימים בלבד לאחר החלטת הרשמת, כך שלא היה בידה לנקוט בהליכים כלפי החלטה זו במועד, וכנגד העובדה שהוכנסה לפנקס הבוחרים רק ביום הבחירות, באופן בו לא אפשר לה להציג את מועמדותה, ובפועל, אף לא להצביע.

בית המשפט קיבל את הערעור ופסל את תוצאות הבחירות

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור על החלטות הרשמת בציינו את הנקודות הבאות:

1. הכשלון בקיום בחירות דיגיטליות – נקבע, כי הנחיות קודמות של רשמת האגודות השיתופיות, המאפשרות קיום הצבעות דיגיטליות באישור האסיפה הכללית, היו תקפות אך ורק לתקופת התפרצות נגיף הקורונה. בית המשפט קבע, כי נכון להיום, אין לקיים בחירות תוך שימוש בטכניקות דיגיטליות, אלא אם כן תוכר דרך זו בדין.

במקרה הנדון קבע בית המשפט, כי נוסף על האמור לעיל התבצעה ההצבעה המשולבת ללא אישור האסיפה הכללית. טענת המושב לפיה יש צורך באישור האסיפה הכללית לצורך הצבעה דיגיטאלית, אך לא לצורך הצבעה משולבת, נדחתה על ידי בית המשפט.

1 צפייה בגלריה

עועו

עו”ד איילת רייך מיכאלי

(צילום: ניקי וסטפהל)

אשר לקביעת הרשמת לפיה אין בתקנון האגודה השיתופית דבר האוסר על בחירות דיגיטליות ציין בית המשפט, כי התקנון דנן, כמו גם מרבית התקנונים של האגודות השיתופיות בישראל, נכתבו לפני שנים רבות מאוד, כשאיש לא העלה כלל על דעתו את האפשרות להצבעה דיגיטלית, ולכן לא ניתן ללמוד מהם דבר, בין לחיוב ובין לשלילה, ביחס להצבעות דיגיטליות.

2. המערערת אושרה כחברה שרשאית להצביע רק ביום הבחירות – מכיוון ורק בעל זכות בחירה רשאי להציג את מועמדותו, נקבע כי נמנעה מהמערערת, בנסיבות המקרה, גם האפשרות להציג את מועמדותה.

3. מועד הבחירות נקבע לתאריך סמוך מאוד להחלטת הרשמת.

4. נוחות המצביעים אינה חזות הכל – בית המשפט המחוזי התייחס לתשובתה של הרשמת בדבר נוחות המצביעים. נקבע, כי הרצון לעודד יתר מעורבות בחיי האגודות אינו חזות הכל. לדברי בית המשפט, אם בבחירות המתנהלות ברמה הארצית (רשויות מקומיות, כנסת), טורחים אנשים ויוצאים מביתם כדי להצביע, מדוע לא ייעשה כן באגודות?

5. לא ברור מקור הסמכות של הרשמת להוצאת ההנחיה בדבר קיום הצבעה דיגיטלית – בהחלטתו הדגיש בית המשפט המחוזי, כי לא נתחוור מקור הסמכות של הרשמת להוצאת ההנחיה בעניין האפשרות של קיום הצבעות דיגיטליות וכי על כל פנים אין ראוי כי ההנחיה, שהוצאה בתקופת מגיפה הקורונה, תחול לאורך ימים ושנים.

6. פסילת תוצאות בחירות הינה אירוע נדיר אולם לעיתים מחויב המציאות – על פי בית המשפט, סופיות הבחירות, יציבות השלטון, והגשמת רצון הבוחרים בהליך דמוקרטי, הם ערכים חשובים ועל כן לא בנקל יש לקבל בקשה לבטל תוצאות בחירות. עם זאת, ובהביאו מדברי הנשיא אהרון ברק במקרה אחר, הדגיש בית המשפט, כי אין ערך להגשמת “רצון הבוחרים” בהליך דמוקרטי אם תוצאות הבחירות אינן משקפות רצון זה. ולפיכך, טוהר הבחירות אף הוא ערך בעל חשיבות עליונה.

לאור כל האמור, בית המשפט המחוזי הורה על פסילת תוצאות הבחירות ועריכת בחירות חדשות, הפעם ללא טכניקות דיגיטליות.

יצוין, כי החלטת בית המשפט בעניין זה עשויה להיות בעלת השפעה גדולה, שכן הטלת הספק של בית המשפט המחוזי בעצם הבסיס החוקי של הנוהל בדבר הצבעה דיגיטלית עלול לערער החלטות שהתקבלו בשנים האחרונות באגודות. יתרה מכך, ברי כי החלטה זו תשפיע באופן מובהק על אופן קבלת החלטות באגודה מעתה ואילך.

אציין כי בבירור שערכתי מול עו”ד אלי יניר, סגן רשמת האגודות השיתופיות, נמסר לי כי עמדתם הינה כי תוצאות פסק הדין ישליכו רק על אופן קיום בחירות באגודה, ולא על החלטות אחרות אשר לדעתם ניתן לקבל בהתאם לנוהל הרשמת. עוד נמסר לי כי בקרוב יופץ נייר עמדה מטעם המשרד בנושא. אנו נמשיך לעקוב ונעדכנכם בהתאם. בעת הזו ולאור האמירות הברורות בפסק הדין המלצתנו לקבל החלטות באגודה, בכל נושא, בהתאם למתחייב בתקנון האגודה. מובן מאליו, שכל אגודה, רשאית לתקן את תקנון האגודה, בהתאם לכללים המתחייבים בדין, ולאפשר הצבעות באסיפה הכללית באמצעים דיגיטליים, ככל ותיקון התקנון אושר על ידי רשם האגודות השיתופיות.

עמ”נ (מנהלי ירושלים) 30719-06-23 פלונית נ’ רשמת האגודות השיתופיות ואח’ (26.10.23).

• המידע המופיע במאמר הוא כללי בלבד. ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

• הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים להליך.

• “איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור” מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי , ליטיגציה ודיני עבודה. עו”ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

• אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: “איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור”.
d&b – לדעת להחליט

This post was originally published on this site

כתיבת תגובה