ישראל שלנו

תיקון חוק הירושה לאור מלחמת חרבות ברזל

image

מאורעות המלחמה שנכפתה עלינו בשבעה לאוקטובר 2023 הביאה לצורך דחוף לתיקון חוק הירושה וביום שבעה בנובמבר 2023 תוקן חוק הירושה בשני היבטים נחוצים.

התיקון הראשון קבע כי בן משפחה יוכל להסתלק לטובת בני משפחה של המוריש, המת לטובת כל בני המשפחה המנויים בסעיף 10 לחוק. עד היום, היה ניתן להסתלק מירושה אך ורק לטובת בן זוג, ילדו או אחיו של המנוח. עקב הנסיבות הקשות תוקן החוק המאפשר ליורש להסתלק מחלקו בעיזבון לטובת בן זוג, ילדים, נכדים, אחים, סב, סבתא ואחיינים. אפשרות להסתלקות לטובת האמורים הינו רק למי שמת בפעולות איבה והמלחמה בתקופה שמיום 7.10.2023 ועד שנה מתום תקופת החירום. כך למשל התיקון מאפשר להורה של מי שמת שאין לו אישה וילדים להסתלק לטובת ההורה השני.

התיקון השני המתייחס לתוצאות המלחמה שבה מתו בני משפחה בפעולות איבה או בפעולות מלחמה כמי שלא ניתן לקבוע מי מהם מת תחילה. במקרה כזה במקום לברר מי מת קודם, דרישה הקיימת היום לפי חוק הירושה, שכן הירושה עוברת לפי סדר הפטירות הרי שרשם הירושה או בית המשפט יוכלו לקבוע חלוקה אחרת בין יורשים מטעמים מיוחדים שיירשמו לרבות בשל טיב היחסים במשפחה והתנהלותה או בשל התחקות אחר רצון המוריש באופן זה ניתן לאשר חלוקה אחרת כפי שתוסכם ביניהם או על פי החלטת רשם הירושה או בית המשפט מהנימוקים האמורים.

התיקונים הללו נדרשים לטובת המשפחות ויקלו על הגשת הבקשה לצווי הירושה מבלי שיהיה צורך לברר מי מת קודם וכן יאפשרו למי שאינו רוצה לרשת את המת להסתלק מחלקו לטובת אחד מבני המשפחה האחרים שהם יורשים על פי דין.

This post was originally published on this site

כתיבת תגובה